aseEnglish Language Education and Research Communication for Business and Economics

Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

enro 

MASTER EDU-RES Admitere 2017

Numărul de locuri pentru anul univ. 2017-2018


Numărul total de locuri: 50, din care 20 finanțate de ASE pentru cadrele didactice / salariații proprii.


Graficul procesului de înscriere si admitere

24 – 26 iulie 2017 - INSCRIERE:


Depunerea dosarului cu toate documentele necesare, cf. metodologiei generale pentru admitere la programele de masterat, si o scrisoare de motivatie in limba engleză ref. la acest program de masterat;

27 iulie - INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA

pentru TOTI candidatii la acest program de masterat. Pentru salariatii ASE, acest interviu are si rol de CONCURS pentru locurile din fondurile ASE

Toate celelalte activităţi se desfășoară conform. metodologiei de admitere la programele de masterat 2017 (vezi http://www.ase.ro/admitere2017/masterat2017/index.asp) si pe site-ul Facultății REIhttp://www.rei.ase.ro/admitere-masterat .

Dosarul de concurs

Dosarul plic va include urmatoarele documente:

·        diploma de licenţă în original sau în copie legalizată;

·        foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau în copie legalizată (cu excepția promoției 2017);

·        diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original sau în copie legalizată;

·        adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o unitate autorizată;

·        certificatul de naştere în copie legalizată;

·           certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

·        copie după cartea de identitate;

·        două fotografii tip buletin de identitate;

·        dovada achitării taxei de înscriere de 200 lei: două bonuri valorice, a câte 100 lei;

·        e-mailul şi telefonul de contact;

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Tematica orientativă pentru interviu
Discuția va fi centrată pe motivația candidatului de a urma acest program, pe experiența sa profesională și planurile de viitor, de ex.:

·        Propriile interese și preocupări de cercetare și dezvoltare profesională

·        Auto-evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză

·        Așteptările de la acest masterat în contextul propriilor interese profesionale – de predare,cercetare, comunicare, publicare.

În funcție de preocupările candidatului pot fi abordate și teme precum:


·       Educația universitară și cercetarea economică în actualul context


·        Proiecte de cercetare și comunicarea specifică parteneriatelor internaționale - experiențe personale și de echipă.